Прави конусни зупчаници

  • Прилагођени однос 1:1, 2:1, 3:2, 4:3 Прави конусни зупчаници за транспортере

    Прилагођени однос 1:1, 2:1, 3:2, 4:3 Прави конусни зупчаници за транспортере

    Однос брзине правих конусних зупчаника варира у зависности од примене.Одређује се бројем зуба на сваком зупчанику и израчунава се коришћењем следеће формуле: Однос = Број зуба на погонском зупчанику / Број зуба на погонском зупчанику.

    Најчешћи односи за праве конусне зупчанике су 1:1, 2:1, 3:2 и 4:3.Међутим, могу се користити и други односи у зависности од специфичних захтева примене.Типично, нижи преносни односи се користе за апликације са великим обртним моментом, а већи преносни односи се користе за апликације великих брзина.